گشتی تصویری از بزرگترین خط مونتاژ دکل حفاری در جهان-XCMG Drill Rig

دکل حفاری روتاری نسخه عالی FES×XCMG

تجربه FES در تجهیزات شمع بندی

بزرگترین دکل حفاری چرخشی در جهان

بزرگترین دکل حفاری چرخشی جهان با حداکثر گشتاور 1200 کیلونیوتن متر 885000 پوند بر فوت پس از XR800E